Undersøgelse af børne- og ungdomspsykiatriske tilstande hos børn og unge i alderen 5 – 17 år:

 • Belastningstilstande
 • Depression
 • ADHD/ADD
 • Angstlidelser
 • Autisme/Asperger
 • OCD
 • Spiseforstyrrelse
 • Adfærdsmæssige og følelsesmæssige forstyrrelser

Vi vurderer i ethvert forløb behovet for en legemlig undersøgelse, for at sikre barnet/den unges helbredstilstand.

Ved mistanke om autisme/ADHD kan det ofte være relevant med en psykologisk undersøgelse (vurdering af intellektuelt/kognitivt funktionsniveau). Dette kan ske i samarbejde med PPR.

Undersøgelse af børne- og ungdomspsykiatriske tilstande:

Et udredningsforløb begynder med en indledende samtale med en af os, hvor I som forældre kommer sammen med jeres barn/den unge. Ved samtalen taler vi om aktuelle udfordringer og forventninger til forløbet.

Giver denne samtale mistanke om en børne- og ungdomspsykiatrisk problemstilling, vil vi komme med et oplæg til et undersøgelsesforløb og eventuel behandling.

Når vi er færdige med vurderingen og eventuelle undersøgelser af jeres barn, vil I modtage en tilbagelevering, hvor der gøres rede for eventuelle diagnoser, konklusioner og anbefalinger.

Der vil som udgangspunkt altid sendes et læge-brev til jeres egen læge for at sikre informationsdeling.

Hvis det er relevant, kan denne viden også formidles videre til skole/PPR eller andre samarbejdspartnere.

Behandling af børne- og ungdomspsykiatriske tilstande:

Når undersøgelsesforløbet erslut, kan en eventuelt behandling begynde.

Behandlingen kan være en kombination af rådgivning, vejledning, terapi og medicinsk behandling.

Klinikken tilbyder:

Individuel terapeutisk behandling​ og familiesamtaler

 • Terapeutisk behandling af angst, depression og OCD (tvangstanker og -handlinger) ved brug af blandt andet.
  • Kognitiv adfærdsterapi​ (KAT)​​
  • Metakognitiv terapi mod angst.
 • NFPP (New Forest Parenting Program) – forældretræning til børn med ADHD. Dette er nyligt videnskabeligt afprøvet og fundet virksomt for børn med ADHD under 12 år – det er især godt til de yngre børn, hvor medicinsk behandling ikke altid er det første valg i forhold til behandling.
 • Psykoedukation (læring/viden om de forskellige tilstande) individuelt og i grupper. Til forældre, søskende og patienter (læren om f.eks. ADHD og autisme).
 • Medicinsk behandling af børnepsykiatriske lidelser og opfølgning heraf.