VIGTIGT: Afbud og udeblivelse.

Hvis I melder afbud senere end 48 timer før din/jeres aftalte tid eller hvis I ikke møder op, skal der betales et gebyr på 450,00 kr. Dette gebyr er desværre ikke refusionsberettiget.

Der er fire forskellige måder at betale på

1. Sundhedsforsikring:

Mange familier har en sundhedsforsikring, ofte igennem forældrenes arbejde.
Familiens børn kan ligeledes være dækket af denne i forhold til undersøgelse og behandling.
I kan kontakte jeres forsikringsselskab på forhånd og undersøge om de har en aftale med SALUS Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik I/S.

2. Skift sygesikringsgruppe:

Alle borgere er automatisk tilknyttet den offentlige sygesikringsgruppe 1.
Skifter man til sygesikringsgruppe 2, får man fri adgang til speciallæger i alle specialer.

Obs: Sygesikringsgruppe 1 og 2 ikke er det samme som Sygeforsikringen Danmark.

Man kan skifte fra gruppe 1 til gruppe 2 for et enkelt familiemedlem på borger.dk. Skift af sygesikringsgruppe koster ca. 200 kr og sker ved kommunens borgerservice. Der er kun behov for, at barnet/den unge skifter gruppe. Ventetid på et nyt sygesikringskort er typisk to uger.
Det betyder også, at man får en mindre egenbetaling når man søger behandling hos egen læge og vagtlæge i den periode man er i sygesikringsgruppe 2. Spørg barnets egen læge om størrelsen på egenbetaling. Det er stadig gratis at blive behandlet på sygehus.

Efter I har betalt ved os via MobilePay får I, når I henvender jer til kommunens borgerservice med den betalte regning, refunderet beløbet fraset egenbetaling på 300 kr. pr samtale/undersøgelse. I kan få refunderet op til 8 kontakter i forbindelse med udredning og op til 12 kontakter ved behandling hos privat praktiserende speciallæge. Dette kan fornyes ved behov. Man har ret til refusion fra det fyldte 4. år til og med det 17.år. Dog kan der, ved et igangværende forløb, gives refusion til og med det 20. år. Læs mere her: Sundhed.dk samt https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/566 og Lovgrundlag for grp. 2
Man kan skifte tilbage til sygesikringsgruppe 1 efter et år.

3. Kommunen betaler:

I nogle tilfælde er der mulighed for at socialforvaltningen betaler for undersøgelsen.

4. Man betaler selv:

Undersøgelsen kan betales af forældrene. Vær opmærksom på, at Sygeforsikringen Danmark yder tilskud. Priserne følger takstkortet, hvor der lægges en egenbetaling oveni på 300 kr pr. konsultation.

Andre priser

  • Priser for speciallægeerklæringer takseres i henhold til gældende takst fra lægeforeningen og er ikke refusionsberettiget.