Vi har desværre en lang ventetid. Vi ved, at det er meget hårdt for både forældre og barnet/den unge at skulle vente så længe på en afklaring. Der er dog ofte noget man kan gøre i ventetiden. Det allervigtigste er at indhente viden – for eksempel via de links der er her på hjemmesiden her: https://saluspsykiatri.dk/links/

Symptomer på angst, depression, tvangstanker og tvangshandlinger

Terapi er den behandling man skal begynde med hos børn og unge som har depression, angst og tvangstanker/handlinger. Opsøg derfor i ventetiden behandling ved psykolog (såfremt symptomerne ikke svinder ved samtaler med tætte voksne, eller ved aflastning fra kendte belastninger).

Medikamentel behandling er først relevant når terapi er forsøgt. I mange kommuner er der mulighed for gratis psykolog samtaler til unge, undersøg muligheden herfor. Såfremt der ikke er et gratis tilbud, opsøg ved behov sagsbehandler mhp.  mulighed for støtte hertil. Bed evt. jeres egen læge om beskrivelse af symptomer til jeres sagsbehandler.

Symptomer på koncentrationsbesvær, impulsstyringsvanskeligheder og motorisk uro (ADHD/ADD):

Deltag på kurser vedr. børn med ADHD/ADD evt. via Center for ADHD og ADHD-Foreningen. Drøft støtte/hjælp med institution/skolen/PPR med udgangspunkt i ADHD-pædagogik. Stort set alle børn/unge trives med de strategier, som man benytter til børn/unge med ADHD.

Autismespektrum-tilstande:

Sørg for en så forudsigelig og struktureret hverdag som muligt. Afprøv visuel støtte, pauser, giv støttende hjælp i det sociale. Drøft evt. mestringsstategier ved psykolog med viden om unge med sociale vanskeligheder. Læs om det på og deltag i kurser- evt. via autisme foreningen.

Tic og Tourette Syndrom:

Mange børn med tic og/eller Tourette profiterer af ADHD-pædagogik.

Symptomer på indlæringsvanskeligheder:

Ved indlæringsvanskeligheder i stort set alle fag, undersøg da muligheden for en kognitiv vurdering /intelligenstest ved PPR. Vurder om skoletilbuddet er det rette.

Ved læse- og/eller stavevanskeligheder anbefales vurdering for mulig ordblindhed/dysleksi. Ved vanskeligheder i matematik kan evt. undersøges eventuel talblindhed/dyskalkuli.