Mit navn er Rebekka Gudmundsson Perlick. Jeg er uddannet læge fra Århus Universitet i 2006 og har arbejdet i børne- og ungdomspsykiatrien på forskellige afdelinger siden 2008.

Fra 2014 til 2020 har jeg været ansat som specialeansvarlig overlæge i Torshavn på Færøerne. Her har jeg været med til at bygge et team op som nu rummer to ambulatorier og et dagafsnit. Herefter har jeg været tilknyttet som konsulent indtil sommer 2022.

Jeg har igennem årene fået erfaring med at undersøge, diagnostisere og behandle et bredt spektrum af tilstande som ADHD, autisme, angst, OCD, spiseforstyrrelser, psykose og depression. Ydermere har jeg superviseret kolleger og undervist en del.

Undervejs har jeg suppleret min speciallægeuddannelse med blandt andet en to-årig uddannelse i Kognitiv Terapi til Børn og Unge, Metakognitiv terapi til børn samt forældretræning til familier med børn med ADHD (NFPP).


Mit navn er Susanne Pernille Iversen og jeg er uddannet læge ved Aarhus Universitet i 2005.

I 2013 blev jeg færdiguddannet speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og har siden da arbejdet på sygehuse i henholdsvis Region Midt og Region Nord. De seneste år fra 2016-2020 har jeg været ansat som overlæge og leder i ADHD-ambulatoriet i Aalborg. Med basis i min interesse i faglig udvikling og innovation har jeg sideløbende igennem en årrække siddet i det faglige selskabs bestyrelse (BUP-DK).

Jeg har mangeårig erfaring med både udredning og behandling af psykiske vanskeligheder hos børn og unge samt med rådgivning til henholdsvis barnet/den unge samt familien og det omgivende professionelle netværk (skole/PPR/egen læge).

Mine kompetenceområder er særligt indenfor neuropsykiatrien i form af udredning og behandling af ADHD/ADD, autisme, adfærdsforstyrrelse og tics samt indenfor angst- og belastningstilstande.

Senest har jeg uddannet mig indenfor metakognitiv behandling af angst hos børn/unge og har som led i min tidligere ledelsesfunktion taget en systemisk leder- og konsulentuddannelse.